Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken Covid-19 en 138e OMT advies

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

25295-1675 Motie van de leden Paternotte en Van den Berg over zich voorbereiden op een scenario met een minder ziekmakende variant van het coronavirus

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1689 Motie van de leden Van der Staaij en Paternotte over maatregelen om de verbetering van ventilatie in scholen landelijk aan te jagen

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1692 Motie van het lid Van der Plas c.s. over de beroepsgroepen dierenartsen en paraveterinairen aanwijzen als cruciale beroepen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1687 Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over voortzetten van de pilot in scholen met luchtreinigers die aerosolen uit de lucht filteren

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25295-1670 Gewijzigde motie van het lid Den Haan over zorgen dat niet-mobiele thuiswonenden en bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst tijdig een booster krijgen (t.v.v. 25295-1656)

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25295-1669 Gewijzigde motie van het lid Bikker over promoten van regelmatig zelftesten (t.v.v. 25295-1644)

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1640 Motie van de leden Hijink en Van den Berg over het sneller inzetten van vrijwilligers en zorgreservisten bij de boostercampagne

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1587 Motie van de leden Bikker en Westerveld over de besteding van de voorraad antigeentests bij het ministerie

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1567 Motie van de leden Paternotte en Kuiken over een boostercampagne en goede ventilatie in scholen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1603 Motie van het lid Den Haan c.s. over een draaiboek voor de volgende boostercampagne op basis van lessons learned

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1583 Motie van het lid Van Esch c.s. over een draaiboek voor situaties waarin met grote spoed moet worden ingegrepen in geval van zorgelijke mutaties

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1617 Motie van het lid Omtzigt over een onderzoek naar de oorzaken van oversterfte

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

25295-782 Motie van de leden Marijnissen en Asscher over voorkomen van hogere werkdruk in verpleeghuizen door inzet voor de GGD

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:30

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:15

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 13:07

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Stand van zaken Covid-19 en 138e OMT advies (TK 25295-1717)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04