Brief regering : Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming (Kamerstuk 27858-604)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

36200-XIV-55 Motie van het lid Grinwis c.s. over het optimaliseren van het Fonds Kleine Toepassingen zodat typisch Hollandse groenten in Nederland geteeld kunnen blijven worden

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

22112-3518 Nader gewijzigde motie van het lid Van der Plas c.s. over onderzoek doen naar het opnemen van laagdrempelige stimuleringsprogramma’s (t.v.v. 22112-3517)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3507 Motie van de leden Thijssen en Bromet over pleiten voor een aparte reductiedoelstelling voor categorie 2 middelen

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3511 Motie van het lid Boswijk c.s. over in de voorgestelde verordening inzetten op milieu-impact en niet op hoeveelheden kilogrammen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3499 Motie van de leden Vestering en Tjeerd de Groot over een berekeningsmethode in annex 1 van het voorstel waarin toxiciteit op een juiste wijze wordt meegewogen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

35756-16 Motie van het lid Beckerman over de toelating van het gebruik van mengsels standaard laten onderzoeken voordat individuele stoffen kunnen worden toegelaten

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1346 Gewijzigde motie van het lid Vestering over kwantitatieve tussendoelen voor de uitfasering van pesticidengebruik (t.v.v. 21501-32-1340)

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

27858-538 Motie van het lid Tjeerd de Groot over het verhogen van het maximale areaal voor groene laagrisicogewasbeschermingsmiddelen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22112, nr. 3481)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00