Brief regering : Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerstreces 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-XVI-236 Stand van zaken moties en toezeggingen zomerreces 2023

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

36200-XVI-48 Motie van de leden Tielen en Kuik over eigenaarschap van de regering over de ambities voor incidentie, vroegsignalering en overleving van kanker

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

29477-772 Motie van de leden Van den Hil en Tielen over een versnelling aanbrengen in het praktijkonderzoek naar pay-for-performance

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid

Motie

35882-6 Motie van de leden Werner en Sahla over onderzoek naar het gratis aanbieden van mondzorg door studenten tandheelkunde

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

24170-257 Motie van de leden Werner en Agema over zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig kunnen reizen met het bovenregionale openbaar vervoer

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

24170-255 Motie van de leden Westerveld en Bikker over landelijke afspraken over het behoud van hulpmiddelen thuis

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35816-16 Motie van het lid Hijink over een handreiking voor gemeenten over het voorkomen van aanbestedingsprocedures

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

35816-19 Motie van het lid Werner c.s. over onderzoeken of het opnemen van de kan-bepaling daadwerkelijk leidt tot minder papieren rompslomp bij het contracteerproces

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

29477-715 Motie van het lid Ellemeet c.s. over investeren in onderzoek naar nieuwe varianten van antibiotica

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

24077-479 Motie van het lid Van Nispen over onderzoek naar de wetenschappelijke rechtvaardiging van de huidige omgang met typen drugs

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

31765-575 Motie van de leden Hijink en Werner over de maatschappelijke opbrengst van vastgoed opnemen als doel in de beleidsregel van het College sanering zorginstelilngen

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

34629-12 Motie van de leden Van den Berg en Hijink over verplichte continue screening voor bepaalde beroepen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de toekomst van de ouderenhuisvesting

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Drugsbeleid (CD d.d. 02/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid (CD d.d. 16/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (35816)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz (CD 21/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid/ Pakketbeheer (CD 9/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00