Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36252-33 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Eindtekst

36252, eindtekst

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

36252-14 Motie van het lid Kops over compensatie met terugwerkende kracht van huishoudens met blokverwarming

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen

36252 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

36252-1 Voorstel van wet

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

36252-2 Memorie van toelichting

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

36252-3 Tiende incidentele suppletoire begroting (ISB) EZK 2022 inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

36200-143 Motie van de leden Grinwis en Bontenbal over zo snel mogelijk een database inrichten waaruit is af te leiden bij welke woningen een blokaansluiting is

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-137 Motie van het lid Erkens c.s. over bij het prijsplafond per 1 januari voorzien in een regeling waarbij geborgd wordt dat leveranciers niet worden overgecompenseerd

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Motie

36200-157 Motie van het lid Boucke c.s. over een fonds instellen waarmee het kleinbedrijf een overbruggingsfinanciering of een investeringskrediet via Qredits kan aanvragen

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Motie

36202-126 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een verhaalmogelijkheid als adequate publiekrechtelijke rechtsbescherming

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-124 Gewijzigde motie van het lid Maatoug c.s. over in de compensatieregeling een mogelijkheid opnemen voor het achteraf verrekenen van (over)winsten van energiebedrijven (t.v.v. 36200-97)

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie

36200-84 Motie van het lid Alkaya over ingrijpen als compensatiegeld voor energiebedrijven wordt gebruikt voor bonussen, dividenduitkeringen of aankoop van eigen aandelen

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

36200-118 Motie van het lid Omtzigt c.s. over ervoor zorgen dat energiebedrijven onder het prijsplafond een vergoeding krijgen op basis van de inkoopprijs met een kleine mark-up gebaseerd op reële kosten

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

36200-92 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het monitoren van prijzen, effecten en implicaties van het prijsplafond en het toezicht daarop versterken

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-70 Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over een extra energiecompensatie voor mensen die vanwege medische oorzaken energiekosten boven het tariefplafond hebben t.v.v. 36200-54

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-30 Motie van de leden Klaver en Kuiken over een nadere uitwerking van het prijsplafond en daarbij onder andere de volumegrens en het tariefplafond ruimhartig kiezen

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Prijsplafond energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14