Brief regering : Reacties op het verzoek van het lid Van der Woude over de motie van het lid Van der Woude c.s. over een wetsvoorstel voor de beheersing van de instroom van internationale studenten (Kamerstuk 36200-VIII-76), reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over de motie van het lid Van der Woude c.s. over een wetsvoorstel voor de beheersing van de instroom van internationale studenten (Kamerstuk 36200-VIII-83) en reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 december 2022, over het bericht ‘Verdienmodel aan banden'; In jacht op meer studenten en meer geld kijken onderwijsinstellingen naar het buitenland’ (Telegraaf, 5 december 2022)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VIII-83 Motie van de leden Kwint en Van der Molen over het tot nader order stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-76 Motie van het lid Van der Woude c.s. over een wetsvoorstel voor de beheersing van de instroom van internationale studenten

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de werving van internationale studenten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30