Brief regering : Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-31 Motie van de leden Segers en Marijnissen over onderzoeken hoe de publieke belangen in de Nederlandse energievoorziening beter geborgd kunnen worden

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

29826-137 Motie van de leden Erkens en Boucke over het versnellen van de doorlooptijden van vergunningstrajecten

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Verduurzaming industrie (CD d.d. 07/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Verduurzaming Industrie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05