Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30252-58 Motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoeken of en hoe het inwisselen van NH3 voor NOx bij extern salderen voorkomen kan worden

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-276 Motie van het lid Bisschop over met voorrang uitvoering geven aan het legalisatieprogramma voor PAS-knelgevallen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

33576-308 Motie van het lid Grinwis c.s. over het toezicht op vergunningverlening voor stikstofuitstoot door de industrie versterken

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-104 Motie van het lid Boswijk c.s. over nog dit jaar een aantrekkelijke vrijwillige stoppersregeling ontwikkelen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat LNV (CD d.d. 12/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20