Brief regering : Voortgang ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-1898 Motie van het lid Van Haga over best practices verzamelen over het doeltreffend ventileren van klaslokalen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1894 Motie van het lid Hijink over vanaf het schooljaar 2022-2023 CO2-meters in alle klaslokalen

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1687 Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over voortzetten van de pilot in scholen met luchtreinigers die aerosolen uit de lucht filteren

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:00

Tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00