Brief regering : Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Vrede, Veiligheid en Duurzame Ontwikkeling'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Vrede, Veiligheid en Duurzame Ontwikkeling' (Kamerstuk 34124-27)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BuHaOS - inbreng feitelijke vragen Opzet en vraagstellingperiode rapportage 'Vrede, Veiligheid en Duurzame Ontwikkeling d.d. 22-09-2022

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Motie

34000-36 Motie van het lid Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen

Indiener M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Financiƫle Beschouwingen (incl. begroting Financiƫn) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Vrede, Veiligheid en Duurzame Ontwikkeling'

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00
Naar boven