Brief regering : Voortgang implementatie van het Verbeterplan n.a.v. de evacuatieoperatie vanuit Afghanistan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-X-29 Motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse ambassades en consulaten

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

27925-851 Motie van het lid Simons over onderzoek naar de aanpak van het evacuatieproces van het Verenigd Koninkrijk

Indiener S.H. Simons, Tweede Kamerlid

Motie

27925-818 Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over een vergelijking tussen planning en uitvoering van evacuaties door verschillende landen

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

27925-817 Motie van de leden Kuzu en Simons over concrete verbeterpunten in de kennis- en informatiecirculatie vaststellen

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

27925-819 Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over het opstellen van een verbeterplan

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

27925-788 Motie van het lid Belhaj c.s. over aanpassing van het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt en over snelle evacuatie dan wel aanmerking als risicogroep bij asielaanvraag

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Debat over de situatie in Afghanistan

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Stand van zaken Afghanistan (CD 13/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Begroting Defensie (35925-X) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30