Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34251-99 Motie van de leden Westerveld en Kwint over het functioneren van de bestuursstructuur in het primair en voortgezet onderwijs evalueren

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-52 Motie van de leden Peters en Wassenberg over een lerende cultuur bevorderen en sturen op kwaliteit en functioneren als team

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31289-486 Motie van het lid Wassenberg over de behoefte aan nazorg inventariseren van slachtoffers van een onveilig schoolklimaat

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

31289-487 Motie van het lid Wassenberg over slachtoffers van het onveilige schoolklimaat compenseren voor kosten voor nazorg

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-250 Gewijzigde motie van het lid Segers c.s. over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten (t.v.v. 35570-VIII-237)

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-241 Motie van het lid Van Baarle over het betrekken van leerlingen bij de totstandkoming van herstelplannen van scholen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

31289-446 Motie van het lid Van Meenen over het gelijkstellen van brede scholengemeenschappen met twee locaties binnen een beperkte straal aan die met één locatie

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Vereenvoudiging bekostiging vo (31289, nr. 435)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:25

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:43

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45