Brief regering : Karakter van de Voorjaarsnota 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36045-4 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over bezien wat op korte termijn nodig en mogelijk is om de voorziene toename van het defensiebudget eerder te laten plaatsvinden

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

35927-95 Motie van het lid Alkaya c.s. over het niet verhogen van de lasten op arbeid of consumptie

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de situatie in Oekraïne

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Begrotingsproces

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50