Brief regering : Verbeteringen in Besluit bouwwerken leefomgeving in relatie tot woningbouw

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28325-229 Motie van het lid Bromet over een verplichting voor nieuwbouwwoningen in het Bouwbesluit verblijfsruimten voor gebouwafhankelijke dieren

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35742-19 Gewijzigde motie van het lid Valstar c.s. over het incorporeren van natuur en biodiversiteit in bouw en renovatie van woningen (t.v.v. 35742-5)

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Motie

32847-781 Motie van het lid Grinwis over het trekken van lessen uit de bouw van buitendijkse woningen voor het bouwen van binnendijkse woningen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-27 Motie van de leden Bromet en Von Martels over natuurinclusief bouwen opnemen in het Bouwbesluit

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Woningbouwopgave (CD d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Bouwregelgeving (CD d.d. 11/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Bouwregelgeving

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40