Brief regering : Opties voor een wettelijke grondslag voor maatregelen ter bestrijding van covid-19 op de lange termijn

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-234 Motie van de leden Van der Staaij en Jetten over voorlichting van de Raad van State over grondrechtelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Langere termijn coronabeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30