Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Uitvoering motie Von Martels en Postma over het wegnemen van knelpunten voor innovatie en verduurzaming voor pomphouders

Indiener J. Rijkers, griffier

Motie

32813-741 Motie van het lid Nijboer c.s. over in de showroom communiceren over de gebruikskosten van een auto

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35626-23 Motie van het lid Grinwis over het geaggregeerd inboeken van elektriciteit in het Register Energie voor Vervoer

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XII-49 Motie van het lid Dik-Faber over aanscherping van het Bouwbesluit op het punt van elektrisch laden

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

31305-305 Motie van de leden Von Martels en Postma over het wegnemen van knelpunten voor innovatie en verduurzaming voor pomphouders

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie

31305-300 Motie van het lid Schonis over niet toelaten van hoog ILUC-biobrandstoffen

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35570-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD d.d. 08/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00