Brief regering : Openstelling SDE++ 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30196-783 Motie van het lid Van Esch over het schrappen van monomestvergisters uit de Regeling groenprojecten 2022

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om brief over de uitvoering van de motie Ouwehand/Simons over mestvergisters en de motie Vestering over mestvergistingsinstallaties

Indiener R.P. Jansma, griffier

Motie

35531-29 Motie van het lid Grinwis c.s. over ervoor zorgdragen dat wél duurzame warmteprojecten worden beschikt in de SDE++-ronde van 2022

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35531-30 Motie van de leden Grinwis en Erkens over een oplossing voor aardwarmteprojecten die in de knel dreigen te komen door de huidige maximale SDE++-realisatietermijn

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-951 Motie van het lid Boucke c.s. over de toegankelijkheid en dekking voor elektrificatie in de SDE++ verbeteren

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Motie

32813-946 Motie van het lid Grinwis c.s. over het laten opstellen van een onafhankelijke second opinion

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-XIV-13 Gewijzigde motie van het lid Vestering over geen subsidies voor nieuwe mestvergistingsinstallaties in de kringloopvisie (t.v.v. 35925-XIV-12)

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

32813-846 Motie van de leden Van der Lee en Thijssen over uiterlijk in 2023 schotten introduceren tussen technologieën binnen SDE++

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

32813-845 Motie van het lid Van der Lee c.s. over onafhankelijk advies over duurzame energie op land na 2025

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

35925-31 Motie van de leden Ouwehand en Simons over mestvergisters uitsluiten van SDE++-subsidies

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

32813-791 Motie van de leden Grinwis en Bontenbal over de voor- en nadelen van een schot voor warmte in de SDE++ in kaart brengen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35668-34 Motie van het lid Grinwis c.s. over geen extra subsidiegeld voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30175-372 Gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (t.v.v. 30175-360)

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

32813-541 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over in de SDE++ de gehele economische levensduur meenemen in de berekening van de CO2 reductie

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-538 Motie van het lid Van der Lee over monitoren of reductiedoelen binnen bereik blijven in de huidige opzet van de SDE++

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-537 Gewijzigde motie het lid Sienot c.s. over geen nieuwe subsidiebeschikkingen voor verbranding van houtachtige biomassa t.v.v. 32813-510

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 02/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:45

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 08/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 14/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Vaststelling Regeling groenprojecten 2022 (Kamerstuk 30 196, nr. 774)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

SDE++

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20