Brief regering : Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel'

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel' (Kamerstuk 35925-VIII-144)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

35925-VIII-60 Motie van het lid Bisschop over het versneld benutten van het resterende budget voor de ventilatie van schoolgebouwen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel'

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Onderwijshuisvesting en ventilatie

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Onderwijshuisvesting funderend onderwijs (verplaatst naar 1 december)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45