Brief regering

Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel'

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs Een vak apart Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.