Brief regering
Wijziging van artikel 1 en nieuw artikel 34bis van het Verdrag inzake het wegverkeer 1968; Genève, 14 januari 2021

Wijziging van artikel 1 en nieuw artikel 34bis van het Verdrag inzake het wegverkeer 1968; Genève, 14 januari 2021

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Beslisnota wijziging van artikel 1 en nieuw artikel 34bis van het Verdrag inzake het wegverkeer
Bijlage
Toelichtende nota

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.