Brief regering

Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met alfabetische rangschikking van de begripsbepalingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met alfabetische rangschikking van de begripsbepalingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs
Bijlage
Beslisnota's