Brief regering

Reactie op de motie van de leden Kwint en Van den Hul over het mogelijk maken van zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs (Kamerstuk 35252-19)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Handreiking zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.