Brief regering : Openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG)

Download

Indieners

  • Indiener
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35830-XVI-14 Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over opnieuw in gesprek gaan met de eerstelijnscoalitie over de uitvoeringsregeling jaarverantwoordingsplicht

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Jaarverslag en Slotwet 2020 Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Drie brieven betreffende regels toezicht op nieuwe zorgaanbieders (jaarverantwoording)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Zorgfraude

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45