Brief regering : Zesde rapportage project Renovatie Binnenhof

Download

Indieners

  • Indiener
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

34293-124 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 november 2021, over Renovatie Binnenhof

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - rappel voortgangsrapportage Renovatie Binnenhof

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Motie

34293-111 Motie van de leden Middendorp en Bisschop over verbeteringen aanbrengen in de bestuurlijke structuur van het project

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Motie

34293-112 Motie van het lid Smeulders c.s. over maximale inspanning dat het Binnenhofcomplex zo duurzaam mogelijk gerenoveerd wordt

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

34293-110 Motie van het lid Beckerman c.s. over de huidige taak-en rolverdeling herzien

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34293-92 Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl (t.v.v. 34293-90)

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (AO d.d. 14/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Renovatie Binnenhof

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04