Brief regering

Plan van aanpak, monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Plan van aanpak Monitoring en evaluatie NPO

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

05-10-2021
35925-VIII-9Nota van wijziging

21-09-2021
Advies Afdeling advisering Raad van State

21-09-2021
35925-VIII-2Memorie van toelichting