Brief regering

Uitvoering van de motie van het lid Paternotte c.s. over vliegverboden heroverwegen voor landen waar zorgwekkende varianten heersen (Kamerstuk 25295-1245)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Gedragsonderzoek veilig & verantwoord reizen. Inzichten uit de proefvakanties baar Rhodos & Gran Canaria