Brief regering

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (Kamerstuk 30175-372)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen
Bijlage
Alternatieven voor warmtelevering in de gebouwde omgeving en glastuinbouw bij uitfasering houtige van biogrondstoffen - Inzicht in de kosten

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.