Brief regering : Uitbetaling en overnemen schulden voor ouders in de MSNP en WSNP

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35812-4 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 juni 2021, over Incidentele suppletoire begrotingen inzake kwijtschelding schulden toeslagengedupeerden

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Eindtekst

35812, eindtekst

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35812-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

35812 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Voorstel van wet

35812-1 Voorstel van wet

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Memorie van toelichting

35812-2 Memorie van toelichting

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25
Naar boven