Brief regering : Informatie over procedures Wet verbod op kolen

Download

Indieners

  • Indiener
    B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35668, eindtekst

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

35668, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 10 februari 2021)

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

35668-7 Nota van wijziging

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35668-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35668-5 Verslag

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

35668-3 Memorie van toelichting

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State

35668 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35668-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35668-2 Voorstel van wet

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Koninklijke boodschap

35668-1 Koninklijke boodschap

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:07

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Nadeelcompensatie Kolencentrale & Internationale Arbitrage (via videoverbinding)

Technische briefing
Tijd activiteit: 15:00