Brief regering : Uitvoering van de motie van het lid Bisschop over een duurzaam en langjarig toekomstperspectief voor de agrarische sector (Kamerstuk 35600-43)

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35600-43 Motie van het lid Bisschop over een duurzaam en langjarig toekomstperspectief voor de agrarische sector

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

aanvangstijd opnieuw gewijzigd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Landbouw, klimaat en voedsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55