Brief regering

Uitvoering van de motie van het lid Bisschop over een duurzaam en langjarig toekomstperspectief voor de agrarische sector (Kamerstuk 35600-43)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Verzoek verkenning landbouwakkoord

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.