Brief regering : Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-179 Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Van Raan over aangepaste examens in het vso (t.v.v. 35570-VIII-168)

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-172 Motie van de leden Van der Molen en Van Meenen over een extra herkansingsmogelijkheid

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15
Naar boven