Brief regering : Verbeteragenda Staatsexamen VO: op weg naar een toekomstbestendig staatsexamen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31289-458 Motie van het lid De Hoop over beter recht doen aan de verscheidenheid binnen de groep staatsexamenkandidaten

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

31289-456 Motie van het lid Kwint c.s. over de rol van de mentor bij het mondeling examen in het voortgezet speciaal onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31289-430 Motie van het lid Westerveld c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop examens in het vso worden afgenomen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-192 Motie van het lid Westerveld c.s. over herkansingsmogelijkheden voor certificaten in het vso

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Onderwijs en corona po/vo (AO d.d. 17/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

VSO Storing leerlingvolgsysteem (31289-425)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Examens in het voortgezet onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35