Brief regering : Voortgang strategische aanpak batterijen 2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-749 Motie van het lid Bontenbal c.s. over een coördinerende rol bij de ontwikkeling van een concreet plan voor het batterijenecosysteem in Nederland

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIII-27 Motie van het lid Van der Lee c.s. over voorkomen van dubbele energiebelasting

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35000-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD d.d. 08/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47