Brief regering : Toezegging gedaan tijdens het tweeminutendebat Bouwregelgeving van 23 november 2021, over een grenswaarde voor isocyanaten in de werkpraktijk en de funderingsproblematiek in de Friese veenweiden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28325-228 Motie van het lid Beckerman over het vaststellen van een grenswaarde voor isocyanaten

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

28325-231 Motie van het lid Nijboer over het schadeherstel in de Friese veenweiden vergemakkelijken

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Bouwregelgeving (CD d.d. 11/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04