Brief regering : Reactie op moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming (Kamerstuk 27858-569)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-569 Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om deze week nog reactie op het openstaande commissieverzoek van 3 juni over de uitvoering van verschillende moties en antwoord te geven op Kamervragen gesteld op 12 april 2021

Indiener R.P. Jansma, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1346 Gewijzigde motie van het lid Vestering over kwantitatieve tussendoelen voor de uitfasering van pesticidengebruik (t.v.v. 21501-32-1340)

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om reactie over de uitvoering van vier moties

Indiener R.P. Jansma, griffier

Motie

27858-547 Motie van het lid Van Campen c.s. over een werkbaar alternatief voor het gebruik van neonicotinoïden door bietentelers

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

27858-549 Motie van het lid Boswijk c.s. over een plan van aanpak om de criminele handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen aan banden te leggen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

27858-544 Motie van het lid Bromet c.s. over het gebruik van glyfosaat stoppen op rijksgronden die in eigen beheer zijn

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

27858-539 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een apart loket bij het Ctgb waarbij groene laagrisicomiddelen voorrang krijgen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

27858-538 Motie van het lid Tjeerd de Groot over het verhogen van het maximale areaal voor groene laagrisicogewasbeschermingsmiddelen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

27858-545 Motie van de leden Bromet en Thijssen over een langetermijnstudie naar de gezondheidsgevolgen van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XVI-189 Gewijzigde motie van het lid Van Esch over in de toelatingsprocedure voor pesticiden standaard verplicht testen op chronische effecten van pesticiden opnemen (t.v.v. 35570-XVI-152)

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1286 Motie van het lid Vestering over verruiming van de beoordelingscapaciteit voor pesticiden bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

33835-184 Motie van het lid Bromet c.s. over een onderzoek naar illegaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

35616-10 Motie van de leden Wassenberg en Graus over onderzoek naar residuen in krachtvoer, mest en bodem

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1265 Motie van het lid Wassenberg over het openbaar maken van de posities van de lidstaten na stemmingen in de SCoPAFF

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-49 Motie van het lid Wassenberg over een extra veiligheidsfactor bij de Europese toelating van pesticiden

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30

VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (AO d.d. 2/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:37

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00