Brief regering : Overzicht EU-rechtsstaatinstrumentarium

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-1633 Motie van het lid Omtzigt c.s. over geen afbreuk doen aan het rechtsstaatmechanisme

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1629 Motie van het lid Leijten over niet instemmen met een voorstel dat afbreuk doet aan het onderhandelingsresultaat betreffende de rechtsstaat

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1616 Motie van het lid Van Ojik c.s. over een EU-rechtsstaatmechanisme dat garantie biedt dat landen die de rechtsstaat uithollen en vrije meningsuiting bedreigen, niet in aanmerking komen voor EU-subsidies

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1584 Motie van de leden Sjoerdsma en Van der Graaf over geen Europese subsidies voor lidstaten die zich niet aan de rechtsstaatprincipes houden

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

35403-4 Motie van de leden Jetten en Van Ojik over voortzetting van de artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1515 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de ontvangst van EU-middelen koppelen aan naleving van rechtsstatelijkheidsbeginselen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35078-3 Motie van de leden Anne Mulder en Omtzigt over het korten van landen die zich niet aan de begrotingsregels houden

Indiener A. (Anne) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1331 Motie van de leden Buitenweg en Asscher over koppelen van de uitkering van Europees geld aan het respect voor de rechtsstaat

Indiener K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de informele Europese Top van 17 mei 2018

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Debat over de Staat van de Europese Unie (35078-1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 19:15

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Europese Raad d.d. 15-16 oktober 2020

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Debat over de Europese top van 10 en 11 december 2020

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 21:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30