Brief regering : Reactie op de motie van het lid Omtzigt c.s. over onderzoek naar de contracten van energieaanbieders

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-137 Motie van het lid Omtzigt c.s. over onderzoek naar de contracten van energieaanbieders

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

30196-658 Motie van het lid Beckerman c.s. over strengere eisen aan energieleveranciers

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35925-IXA en 35925-IXB) (3e termijn)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 21:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

(Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16