Brief regering : Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29477-718 Motie van het lid Den Haan c.s. over knelpunten rond de toegang van patiënten tot geneesmiddelen in kaart brengen

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

29477-722 Motie van het lid Kuiken over een zwaarwegend integraal beleidsadvies inzake het geneesmiddelenbeleid

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

35667-30 Motie van het lid Agema over voldoende middelen beschikbaar stellen zodat verpleeghuizen kunnen voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31016-331 Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over heldere voorwaarden aan ieder regiobeeld (t.v.v. 31016-313)

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

31016-328 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over burgers een stem geven in besluitvorming over wijzigingen in het regionale zorglandschap

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-138 Motie van het lid Bergkamp c.s. over onafhankelijk onderzoek naar effectievere bestuurlijke regio-indelingen

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

32864-8 Motie van het lid Van den Berg over monitoren dat een umc basiszorgpatiënten verwijst naar een algemeen ziekenhuis

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Hervorming van de beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ) vanaf 2020 (32864, nr. 7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid (CD d.d. 16/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45