Brief regering : Overzicht moties en toezeggingen i.v.m. inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan MRb - verzoek moties en toezeggingen Koa

Indiener A.M. Brood, griffier

Motie

30234-267 Motie van het lid Rudmer Heerema over alleen een verbod op reclame door beroepssporters bij risicovolle kansspelen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35572-44 Motie van het lid Edgar Mulder over alle onlinekansspelaanbieders onderwerpen aan de Wet op de kansspelbelasting

Indiener E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

33996-85 Motie van het lid Van den Berge over een onderzoek naar de afdracht van staatsloterijen die zijn toegetreden tot de onlinemarkt

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

33996-80 Motie van de leden Van Toorenburg en Van der Graaf over illegale kansspelen aanpakken in Europees verband

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Motie

33996-84 Motie van het lid Van den Berge over een gelijk speelveld voor kansspelaanbieders

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

33996-82 Motie van het lid Van Nispen over een bezinningsmoment voor opening van de onlinekansspelmarkt

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

33996-86 Motie van de leden Verhoeven en Van Haga over heroverwegen van de registratieverplichtingen

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Motie

33996-81 Motie van het lid Van Nispen c.s. over voldoen aan de voorwaarden voor invoering van het CRUKS

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

33996-83 Motie van het lid Van Nispen c.s. over het verlengen van de afkoelperiode bij uitstel inwerkingtreding en/of marktopening

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

24557-166 Gewijzigde motie van het lid Van Toorenburg c.s. over een zwaarwegend adviesrecht voor NOC*NSF en sportbonden voor wat betreft het kansspelaanbod(t.v.v. 24557-159)

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

24557-164 Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over de wijze waarop meeropbrengsten van onlinekansspelen ten goede komen aan sport (t.v.v. 24557-155)

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

24557-154 Motie van het lid Van Nispen c.s. over vergunningen voor betrouwbare, bonafide aanbieders van onlinekansspelen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

24557-158 Motie van het lid Van den Berge c.s. over aanvullende maatregelen ter bescherming van jongeren

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

24557-160 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het verbod op reclame door vergunninghouders van kansspelen uitbreiden tot 21.00 uur

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

24557-161 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de leeftijdsgrens van beroemdheden in reclame voor kansspelen op ten minste 25 jaar stellen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

33996-57 Motie van het lid Mei Li Vos c.s. over scherpe handhaving en een tijdslot voor onlinereclame

Indiener M.L. (Mei Li) Vos, Tweede Kamerlid

Motie

33996-48 Motie van de leden Van Toorenburg en Mei Li Vos over het onder de aandacht brengen van een omzeilingstruc bij de Kansspelautoriteit

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Motie

33996-54 Motie van de leden Kooiman en Mei Li Vos over gelijke afdracht aan het verslavingsfonds voor alle aanbieders van kansspelen

Indiener C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid

Motie

33996-53 Motie van de leden Kooiman en Van Wijngaarden over het controleren van de gokindustrie op CuraƧao en Sint-Maarten

Indiener C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid

Motie

33996-44 Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over verduidelijken wanneer er geen kansspelbelasting verschuldigd is

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

33996-58 Motie van het lid Mei Li Vos c.s. over een verbod op individuele sponsoring van sporters

Indiener M.L. (Mei Li) Vos, Tweede Kamerlid

Motie

33996-52 Motie van het lid Kooiman c.s. over geen iDEAL-betalingen aan illegale kansspelaanbieders

Indiener C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid

Motie

33996-56 Motie van de leden Mei Li Vos en Van der Staaij over een verbod op reclame voor live-weddenschappen

Indiener M.L. (Mei Li) Vos, Tweede Kamerlid

Motie

33996-55 Motie van de leden Mei Li Vos en Van Toorenburg over verplicht gebruik van pop-upberichten over speellimieten

Indiener M.L. (Mei Li) Vos, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Kansspelen (AO d.d. 27/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Besluit Kansspelen op afstand (33 996, nr. 77)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Hoofdelijke Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:45

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Sportbeleid (CD d.d. 29/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Kansspelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30