Brief regering : Fiche: Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35216-17 Motie van de leden Grinwis en Van Weyenberg over snelle invoering van een Europese CO2-grensheffing

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVII-44 Motie van de leden Van Haga en Baudet over het tegengaan van verdere oneerlijke concurrentie in de staalsector door de CO2-invoerheffing

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35377-19 Gewijzigde motie van het lid Van Raan over bij voorstellen uit de Green Deal rekening houden met welvaart in brede zin (t.v.v. 35377-8)

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35377-13 Motie van het lid Van der Lee over een positief oordeel over een koolstofheffing aan de grens

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese Green Deal

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35216)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Fit for 55 - CBAM en ETS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:49