Brief regering : Dierenwelzijn en hitte

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35830-XIV-11 Motie van het lid Vestering over wettelijk vastleggen dat de wachttijd bij het slachthuis tot de start van het uitladen maximaal 15 minuten mag bedragen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XIV-10 Motie van het lid Vestering over de maximale temperatuur voor diertransporten verlagen naar 30 graden

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om afschrift brief derde inzake hittestress bij dieren

Indiener R.P. Jansma, griffier

Motie

28286-1158 Motie van het lid Graus over een plan van aanpak tegen hittestress bij landbouwdieren

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 29/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Dieren in de veehouderij VERPLAATST naar 19 oktober

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Dieren in de veehouderij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52