Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31765-550 Motie van het lid Paulusma over tot een voldoende dekkend "kijk- en luistergeld" komen

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

31016-337 Motie van het lid Bergkamp over evaluatie van de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg Somatisch

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

31016-339 Motie van het lid Bergkamp over in gesprek gaan met de VNG over jongeren met genderissues

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

25295-806 Motie van het lid Wilders over zo veel mogelijk administratielast in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen buiten werking stellen

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-94 Motie van het lid Agema over exitonderzoeken onder de zorgmedewerkers die jaarlijks de zorg verlaten

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-95 Motie van het lid Agema over onderzoek onder zorgmedewerkers om barrières om meer uren te werken weg te nemen

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-87 Motie van de leden Agema en Wilders over financiële barrières voor zorgmedewerkers wegnemen

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-123 Motie van het lid Peters over samenwerkingsafspraken tussen beroepsgroepen, brancheverenigingen en stelselpartijen binnen de ouderenzorg

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31765-529 Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over de versoepeling van de administratieve lasten in de langdurige zorg

Indiener A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie

31765-533 Motie van de leden Van den Berge en Renkema over verbeteren van lokale vertegenwoordiging van mensen met een handicap of chronische aandoening

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

31765-507 Motie van de leden Ploumen en Veldman over het effect van de handreiking van de Federatie Medisch Specialisten

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

34104-289 Motie van het lid Peters over een pilot voor het sterk reduceren van de regeldruk en administratieve lasten

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

25295-171 Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over zorgverleners als blijk van waardering een bonus toekennen

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie

29477-630 Motie van de leden Van Gerven en Van den Berg over een revolverend fonds voor niet-commercieel academisch onderzoek

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

32805-91 Motie van de leden Van den Berg en Agema over medisch specialisten oproepen vaart te maken met de veldnormen voor implantaten

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-72 Motie van het lid Dik-Faber over een additionele subsidie voor het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35043-21 Motie van het lid Van den Berg c.s. over een kwaliteitsregister voor implantaten

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

32805-69 Motie van de leden Ellemeet en Van den Berg over richtsnoeren voor klinisch onderzoek naar implantaten

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het toezicht op medische implantaten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:50

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Cure (Voortzetting van notaoverleg 29 juni 2020)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31016, nr. 295)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:40

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05