Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de brief van RIR Nederland over het blootstellingsonderzoek sanering asbestdaken Fase 2, Arcadis

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

28089-189 Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Geurts over een vervolg geven aan het blootstellingsonderzoek asbestdaken (t.v.v. 28089-186)

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om reactie op brief RIR m.b.t. blootstellingsonderzoek sanering asbestdaken Fase 2, Arcadis

Indiener J. Rijkers, griffier

Motie

34675-19 Motie van de leden Ziengs en Stoffer over een eenvoudiger certificering voor bedrijven

Indiener E. Ziengs, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) (34675)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Externe veiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30