Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30950-226 Motie van het lid Azarkan over een profielschets voor de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om reactie op viertal moties

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-29 Motie van het lid Azarkan over onderzoek naar de cultuur van diversiteit en inclusiviteit bij de Belastingdienst

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35510-30 Motie van de leden Azarkan en Van Kooten-Arissen over een discriminatietoets

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35510-31 Motie van de leden Azarkan en Van Kooten-Arissen over monitoren van de voortgang van de cultuurverandering

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35510-33 Motie van het lid Azarkan c.s. over een brede doorlichting op discriminatie en etnisch profileren

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35510-21 Motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

30950-186 Motie van de leden Asscher en Pieter Heerma over een Staatscommissie Discriminatie en Racisme

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over institutioneel racisme in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Discriminatie (AO d.d. 10/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10