Brief regering : Stand van zakenbrief COVID-19

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-31-613 Motie van het lid Paternotte over vliegverboden en maatregelen rondom reizen in Europees verband afstemmen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25295-1283 Gewijzigde motie van het lid Kuiken over een intra-action review laten uitvoeren (t.v.v. 25295-1196)

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1243 Motie van de leden Paternotte en Bikker over bewerkstelligen dat mensen zonder afspraak gevaccineerd kunnen worden bij bekende locaties

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1272 Motie van de leden Simons en Gündogan over het Nederlandse medisch personeel gedurende hun werkzaamheden in Suriname doorbetalen

Indiener S.H. Simons, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1266 Motie van het lid Den Haan c.s. over de voorlichting over het belang van de tweede vaccinatie verbeteren en intensiveren

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1250 Motie van het lid Van den Berg over bekijken of het reisadvies voor Duitsland aangepast kan worden

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1267 Motie van het lid Den Haan c.s. over mobiele prikbussen in alle wijken waar de vaccinatiebereidheid laag is

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1245 Motie van het lid Paternotte c.s. over vliegverboden heroverwegen voor landen waar zorgwekkende varianten heersen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1261 Motie van de leden Van der Staaij en Paternotte over bepalen welke maatregelen tegen COVID-19 in de endemische fase nog noodzakelijk en proportioneel zijn

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1265 Motie van het lid Den Haan c.s. over bezien of de capaciteit van terrassen nog binnen stap 3 kan worden verhoogd naar 100

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister VWS - verzoek commissie om nieuwe update rapportage

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

25295-1224 Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Paulusma over scenario's hoe de druk op de zorg richting het najaar zich zou kunnen ontwikkelen (t.v.v. 25295-1192)

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1207 Motie van de leden Bikker en Kuiken over aangeven wanneer de Wet publieke gezondheid weer voldoet

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1195 Motie van het lid Kuiken over bij de besluitvorming over versoepelingen ook kijken naar belasting van het zorgpersoneel

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1208 Motie van de leden Bikker en Stoffer over bezien welke bepalingen in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 reeds kunnen vervallen

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35808-35 Gewijzigde motie van het lid Bikker c.s. over een veilige quarantaineverblijfplaats voor arbeidsmigranten (t.v.v. 35808, nr. 22)

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

35807-38 Motie van het lid Van Haga over het uitsluiten van een directe of indirecte vaccinatieplicht

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35807-43 Motie van de leden Westerveld en Paternotte over onderzoek naar het gebruik van zelftesten voor toegang

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1043 Motie van het lid Marijnissen c.s. over verlenging van de herstelzorg

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-692 Motie van de leden Wilders en Pieter Heerma over een nationale reserve aan zorgmedewerkers

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie

25295-475 Motie van de leden Klaver en Jetten over impact van corona op mensen met een verhoogd gezondheidsrisico

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:40

Aansluitend: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:45

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (in één termijn)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Einde vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:34

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15