Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

30234-275 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2021, over Sportbeleid

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

35669-17 Motie van het lid Aartsen c.s. over met het nieuwe steunpakket ook de sportbonden ondersteunen

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XVI-167 Gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over een financiële tegemoetkoming voor sportbonden met één of meer topsport- en/of talentprogramma's (t.v.v. 35570-XVI-44)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-53 Motie van het lid Diertens c.s. over een plan voor professionalisering van de sportsector

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-54 Motie van het lid Diertens c.s. over ondersteuning bij het organiseren van grote sportevenementen op een zo veilig mogelijke manier

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-50 Motie van de leden Van Nispen en Diertens over één landelijk loket voor informatie over de vergoeding van sporthulpmiddelen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30234-250 Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Diertens t.v.v. 30234-247 over het creëren van een gelijk speelveld voor voetbalclubs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25295-437 Motie van het lid Marijnissen c.s. over een plan om Nederland meer in beweging te krijgen

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

30234-225 Motie van het lid Diertens c.s. over de uitkeringsrechten van topsporters en paralympiërs

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XVI-97 Motie van het lid Bruins Slot c.s. over experimenteerruimte in voorbeeldregio's

Indiener H.G.J. Bruins Slot, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XVI-102 Motie van de leden Diertens en Rudmer Heerema over de sportsector meenemen in het aanvalsplan krapte

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

VAO Sportbeleid (AO d.d. 12/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:45

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:04

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VSO Sportbeleid (30 234, nr. 244)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:15

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken.

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Sportbeleid (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41