Brief regering : Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Stoffer c.s. over een oplossing voor de referentieproblematiek in de TVL Q2

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-314 Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

25295-1214 Motie van het lid Stoffer c.s. over een oplossing voor de referentieproblematiek in de TVL Q2

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (in één termijn)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10