Brief regering : Stand van zakenbrief COVID-19

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een kabinetsreactie over de jeugd-ggz

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie

25295-1042 Motie van de leden Klaver en Jetten over gratis snelle zelftesten voor burgers

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1034 Motie van het lid Wilders over duidelijkheid voor mensen die verhoogd risico lopen op een ernstig verloop van corona wanneer zij gevaccineerd worden

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1039 Motie van het lid Jetten over het corona paspoort zo spoedig mogelijk invoeren

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1036 Motie van het lid Wilders over onderzoeken hoeveel patiënten vanwege uitgestelde zorg complicaties kregen en/of zijn overleden

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1045 Motie van de leden Segers en Wilders over in beleid en wetgeving garanderen dat een vaccinatiebewijs in geen geval als exclusief toegangsbewijs voor voorzieningen of locaties mogelijk wordt

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1040 Motie van het lid Jetten over de huidige voorraad coronavaccins sneller wegprikken

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1046 Motie van het lid Segers c.s. over geen onomkeerbare stappen op het gebied van een Europees vaccinatiepaspoort

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35653-5 Motie van de leden Ellemeet en Klaver over middelen beschikbaar stellen opdat meer positieve testuitslagen verspreid over het land worden gesequenced

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35653-4 Motie van de leden Ellemeet en Klaver over lessen trekken uit lokale populatietesten

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35653-7 Motie van het lid Van den Berg c.s. over een handreiking door deskundigen voor herhaald preventief testen met antigeentesten bij mensen zonder klachten

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1021 Motie van de leden Van Haga en Kuzu over alle RIVM-modellen openbaar maken

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35732-14 Motie van het lid Van Otterloo over uitvoerig onderbouwen van proportionaliteit bij voortzetting van maatregelen

Indiener G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Motie

25295-956 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een speciaal gezant die de productie van vaccins kan opschalen

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

27529-242 Motie van het lid Azarkan over toestemming vooraf voor het gebruik van lichaamsmaterialen voor onderzoek

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-924 Motie van de leden Klaver en Ouwehand over een wettelijke grondslag om te kunnen reageren met sluiting van het bedrijfspand

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

25295-923 Motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz opschalen

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

25295-865 Motie van de leden Sazias en Van Otterloo over vaccins die nog goedgekeurd moeten worden eerst inzetten voor thuiswonende mensen van 60 tot 75 jaar

Indiener L. Sazias, Tweede Kamerlid

Motie

25295-807 Motie van het lid Wilders over nadrukkelijk adviseren in binnenruimtes continu te ventileren

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie

25295-779 Motie van het lid Klaver c.s. over het benutten van testlocaties voor vaccinaties niet ten koste laten gaan van de testcapaciteit

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

25295-792 Motie van het lid Sazias over heldere communicatie over mensen zonder mondkapje om medische redenen

Indiener L. Sazias, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-119 Motie van de leden Renkema en Ellemeet over de financiële problemen bij medisch onderzoek die voortvloeien uit de coronacrisis goed monitoren

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-55 Motie van het lid Kerstens over aandacht voor de verschillen tussen inkomensgroepen inzake sport en bewegen

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie

25295-752 Motie van het lid Hijink over eenduidige ondersteuning en regels voor mensen met een beperking of ziekte

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25295-692 Motie van de leden Wilders en Pieter Heerma over een nationale reserve aan zorgmedewerkers

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:30

VAO Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving (35653)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:35

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:01

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30
Naar boven