Brief regering : Reactie op het RIVM-onderzoek i.v.m. thuiswerken en reactie op de voortgang en uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van thuiswerken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35669-36 Motie van de leden Van Weyenberg en Smeulders over steun voor initiatieven om vitaal thuis te werken

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-926 Motie van het lid Marijnissen c.s. over duidelijke criteria voor thuiswerken opstellen

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-35 Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Tielen over modernisering in wet- en regelgeving om gezond en veilig thuiswerken mogelijk te maken

Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-54 Motie van de leden Van Weyenberg en Smeulders over aandacht voor mentale gezondheid bij het thuiswerken

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15