Brief regering : Stand van zakenbrief COVID-19 en kabinetsreactie op 100e en 101e OMT-advies

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over bijlage bij Stand van zakenbrief COVID-19 en kabinetsreactie op 100e en 101e OMT-advies) (Kamerstuk 25295-995)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een overzicht te geven van de gewijzigde vaccinatiestrategie en een schriftelijke reactie op de uitzending van Nieuwsuur van 11 februari jl.

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

25295-977 Gewijzigde motie van het lid Wilders over een plan van aanpak voor het inhalen van reguliere zorg (t.v.v. 25295-953)

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie

25295-959 Motie van de leden Marijnissen en Jetten over een klemmend beroep op farmaceuten om hun rechten en kennis te delen

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-968 Motie van het lid Sazias over zorgdragen dat ouderen bij GGD-vaccinatielocaties niet buiten op een prik hoeven te wachten

Indiener L. Sazias, Tweede Kamerlid

Motie

25295-952 Motie van het lid Dijkhoff c.s. over in samenspraak met sectoren eerlijk verdelen van ruimte voor versoepeling van maatregelen

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid

Motie

25295-956 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een speciaal gezant die de productie van vaccins kan opschalen

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

27529-250 Motie van het lid Agema over een actieplan Voorkom en Herstel Dataschade Testbeleid

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

27529-251 Motie van het lid Van den Berg c.s. over een chief information officer aanstellen bij de GGD

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

27529-242 Motie van het lid Azarkan over toestemming vooraf voor het gebruik van lichaamsmaterialen voor onderzoek

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een reactie op de vaccinatie strategie en recent verschenen artikel in NRC

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-173 Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (t.v.v. 35570-VIII-159)

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-159 Motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

25295-926 Motie van het lid Marijnissen c.s. over duidelijke criteria voor thuiswerken opstellen

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-924 Motie van de leden Klaver en Ouwehand over een wettelijke grondslag om te kunnen reageren met sluiting van het bedrijfspand

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

31016-306 Motie van de leden Van Gerven en Hijink over niet overgaan tot privatisering van Intravacc

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

35695-8 Motie van de leden Kröger en Van Dam over een termijn van maximaal 36 uur voorafgaand aan toegang tot het vervoermiddel waarin de test moet zijn uitgevoerd

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

25295-864 Motie van het lid Azarkan over toegang tot publieke voorzieningen voor iedereen ongeacht vaccinatie- of teststatus

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-783 Motie van het lid Marijnissen c.s. over meer ruimte voor de amateursport

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-152 Motie van het lid Van Esch over in de toelatingsprocedure voor pesticiden standaard verplicht testen op chronische effecten van pesticiden opnemen

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

25295-637 Motie van het lid Klaver c.s. over de maximale testcapaciteit verhogen

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27858-502 Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over een onderzoek naar een verhoogd risico op Parkinson (t.v.v. 27858-497)

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27858-222 Nader gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 27858, nr. 208 ) over het van de markt halen van een aantal bestrijdingsmiddelen

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over een privacylek in de systemen van de GGD

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15