Brief regering : Reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35570-VIII-184)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-145 Gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-59)

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-132 Motie van het lid Kwint c.s. over artiesten fatsoenlijk betalen voor hun diensten

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-136 Gewijzigde motie van de leden Van den Hul en Belhaj over het niet verrekenen van additionele steun met de NOW (t.v.v. 35570-VIII-113)

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-130 Motie van het lid Kwint over niemand bij de publieke omroep meer betalen dan de WNT-norm

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-103 Motie van het lid Geluk-Poortvliet over toegang tot de bladmuziekcollectie van de Stichting Omroep Muziek veiligstellen

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-101 Motie van het lid Van den Berge c.s. over eventuele onderuitputting in het tweede steunpakket inzetten voor talentontwikkeling en cultuurparticipatie

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-105 Motie van de leden Kwint en El Yassini over een zogenaamde voucherbank voor de sport- en cultuurbranche

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-102 Motie van het lid Van den Berge c.s. over zorgen dat noodsteun ook bij individuele makers terechtkomt

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-107 Motie van de leden Paternotte en El Yassini over aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-104 Motie van het lid Geluk-Poortvliet over verkennen van een terugvalmogelijkheid voor de subsidie voor CODART

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-108 Motie van het lid Paternotte c.s. over in kaart brengen welk deel van de kunstcollectie van de koninklijke familie privé-eigendom is

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35554-21 Motie van het lid Van den Hul over het beter borgen van de identiteit van de omroepen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35554-15 Motie van het lid Sneller c.s. over een eerste schets van aanvullende criteria voor omroepen opnemen in de Mediabegrotingsbrief

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-89 Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis (t.v.v. 35570-VIII-69)

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-87 Gewijzigde motie van het lid Westerveld over modernisering van de wetgeving voor meer inspraak en zeggenschap (t.v.v. 35570-VIII-46)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-88 Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54)

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-80 Motie van het lid Van Raan over aanscherping van het sponsorconvenant om kindermarketing te weren

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-65 Motie van de leden Futselaar en Van den Hul over compensatie van de generatie studenten die uitgesloten is van de voordelen van een vorm van beurs

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-62 Motie van de leden Kwint en Van Meenen over klassen verkleinen op scholen met de 10% meeste achterstandsleerlingen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-57 Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het toepassen van maatwerk bij toelating tot opleidingen

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-73 Motie van het lid Van den Hul c.s. over voorrang voor vitale sectoren bij de verdeling van sneltestcapaciteit

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-52 Motie van het lid Rog over een structurele doelfinanciering voor scholen met relatief veel kinderen met een achterstand

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-47 Motie van het lid Westerveld over twee keer 20 miljoen euro inzetten voor thuiszittende kinderen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-64 Motie van het lid Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-70 Motie van de leden Paternotte en Van den Hul over het recht op publiceren voor onderzoekers die in opdracht van de overheid onderzoek doen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-67 Motie van het lid Van Meenen over de reserves van samenwerkingsverbanden per direct terugvorderen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-51 Motie van de leden Van den Berge en Paternotte over onderzoek door een kenniscoalitie naar de 3%-norm voor research and development

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-72 Motie van de leden Paternotte en Westerveld over specifieke maatwerkroutes van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-77 Motie van het lid Bruins c.s. over de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap continueren

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-68 Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over preventief inzetten van coronageld

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-48 Motie van het lid Westerveld over het bindend studieadvies vervangen door een advies dat enkel adviserend is

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-56 Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het peilen van interesse bij instellingen voor de doorstroomnorm

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-43 Motie van de leden Wiersma en Bruins over ondernemerschapsvaardigheden meenemen in de strategische agenda hoger onderwijs

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-49 Motie van het lid Westerveld c.s. over al vanaf 2022 handhaven op afbouw van bovenmatige reserve

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-44 Motie van de leden Wiersma en Paternotte over meer financiële ruimte voor verbetering van de kwaliteit van onlineonderwijs

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-45 Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over het intensiveren van intiatieven als Studie Actief Certificaten

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-71 Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over het ondersteunen van studenten bij onvermijdelijke studievertraging

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-55 Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-78 Motie van de leden Bruins en Van den Berge over uitbreiding van de mogelijkheden voor excellentietrajecten

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-53 Motie van de leden Rog en Van Meenen over onderzoek naar de indicator "onderbouwrendement"

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-41 Motie van het lid Rudmer Heerema over het curriculum van de pabo in lijn brengen met de curriculumherziening

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-50 Motie van de leden Van den Berge en Van den Hul over een deskundigenteam voor de advisering over stagediscriminatie

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-42 Motie van het lid Rudmer Heerema over middelen inzetten om aan de verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te voldoen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

33846-65 Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over de knelpunten rondom kortingen voor mbo-studenten in kaart brengen (t.v.v. 33846-63)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

33846-60 Motie van de leden El Yassini en Kwint over bevorderen van prijsverlaging van e-books en verhogen van het aanbod van e-books voor jeugd

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15