Brief regering : Routekaart Zon Op Water

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-427 Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over een routekaart voor zonne-energie op water

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34682-25 Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over over in aanloop naar de Regionale Energiestrategie├źn toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder (t.v.v. 34682-20)

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-204 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-29 Motie van het lid Van Tongeren over het meewegen van ILUC-factoren

Indiener L. van Tongeren, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Biobrandstoffen (AO d.d. 13/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 28/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en Energie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30